Društvo SOŽITJE Ajdovščina – Vipava je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, invalidsko, interesno društvo s socialno - človekoljubnimi cilji in društvo za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite zastopnike in člane družin.
 
Ustanovljeno je bilo 14. 4.1983
v Ajdovščini na pobudo Zveze Sožitje, staršev in strokovnih delavcev. V letu 2004 je društvo pridobilo status invalidske organizacije.

ČLANSTVO: 
 Člani društva so osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihovi starši oziroma skrbniki, sorodniki, strokovni delavci, prostovoljci in simpatizerji.
 
sozitje_ajdovscina_down_avtizem_cerebral
Domov Novice Programi OMDR Naše zgodbe Povezave

OMDRProgrami za spodbujanje psihofizičnega zdravja so za osebe z motnjo v duševnem razvoju še bolj življenjsko pomembni, kot to velja za ostalo populacijo. To velja tudi za njihove starše in družinske člane, saj morajo 24 ur na dan in 7 dni na teden skrbeti za svoje OMDR. To pa jih tako psihično kot tudi fizično zelo obremenjuje in dolgoročno močno vpliva na njihovo zdravje. 

Pri tem pa je ta skupina še bolj izpostavljena posameznim dejavnikom tveganja, kar je razvidno iz statističnih podatkov, ki kažejo, da so med osebami z motnjami v duševnem razvoju precej pogostejše številne zdravstvene težave: problemi z zobmi in ustno votlino, kronična obolenja dihal, prirojene srčne napake, gastroenterološke motnje, nepravilna telesna drža, razne presnovne motnje, epileptični napadi, motnje spanja, gibalna oviranost, prevelika telesna teža… 

To je torej zdravstveno zelo ranljiva skupina, poleg tega pa tudi zelo socialno-ekonomsko ranljiva skupina, saj dodatni stroški dolgoletne oskrbe osebe z motnjo v duševnem razvoju številne družine potisne na sam rob preživetja. 

Programi so prilagojeni potrebam in interesu uporabnikov, tako da glede na sposobnosti posameznika dosežemo kar najboljši učinek. 

Možnosti, ki jih ponuja društvo:

- vikend seminar

- ustvarjalne delavnice 

-seminar ekskurzije

- taborjenje

- terapevtsko jahanje 

- plavanje 

- pohodništvo 

- zimski športi

- vseživljenjsko učenje ob morju

- delavnice zdrave prehrane

- skupina za samopomoč

- poletno srečanje članov 

- novoletno srečanje članov z obdarovanjem

OMDR

OMDROMDR

Programi, ki jih izvajamo skupaj z Zvezo Sožitje - RAZPIS 2020

- štiriletni cikel za mlajše družine ŠLC

- ohranjevanje psihofizičnega zdravja družin OPZD

- vseživljenjsko učenje oseb z motnjo v duševnem razvoju VŽU


sos


Društvo SOŽITJE Ajdovščina - Vipava
Idrijska  cesta 22a
5270 Ajdovščina

 sozitje.ajd@gmail.com
Facebook

Transakcijski račun pri
Primorska hranilnica
Vipava d.d.:
SI56 6400 0940 2070 234

Davčna št.: 28895703

Matična št.: 5248566
Šifra dejavnosti 94.991

FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTVA:
Fundacija FIHO,
članarine in prispevki članov,
javni razpisi občin in ministrstev,
donacije in sponzorstva

...

avtizem
Programe in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.


avtizem
Občina Ajdovščina

avtizem
Občina Vipava