Društvo SOŽITJE Ajdovščina – Vipava je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, invalidsko, interesno društvo s socialno - človekoljubnimi cilji in društvo za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite zastopnike in člane družin.
 
Ustanovljeno je bilo 14. 4.1983
v Ajdovščini na pobudo Zveze Sožitje, staršev in strokovnih delavcev. V letu 2004 je društvo pridobilo status invalidske organizacije.

ČLANSTVO: 
 Člani društva so osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihovi starši oziroma skrbniki, sorodniki, strokovni delavci, prostovoljci in simpatizerji.
 
 
sozitje_ajdovscina_down_avtizem_cerebral
Domov Novice Programi OMDR Naše zgodbe Povezave

Zveza SožitjeMark

Občina Ajdovščina

Občina Vipava

CIRIUS Vipava

Pediatrična klinika

Društvo za Downov sindrom

Center za Downov sindrom

Zveza za avtizem SAM

Združenje bodi ZDRAV

Ministrstvo za zdravje
 

Ministrstvo za šolstvo in šport 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveDruštvo SOŽITJE Ajdovščina - Vipava
Idrijska  cesta 22a
5270 Ajdovščina

 sozitje.ajd@gmail.com
Facebook

Transakcijski račun pri
Primorska hranilnica
Vipava d.d.:
SI56 6400 0940 2070 234

Davčna št.: 28895703

Matična št.: 5248566
Šifra dejavnosti 94.991

FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTVA:
Fundacija FIHO,
članarine in prispevki članov,
javni razpisi občin in ministrstev,
donacije in sponzorstva

...

avtizem
Programe in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.


avtizem
Občina Ajdovščina

avtizem
Občina Vipava