Društvo SOŽITJE Ajdovščina – Vipava je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, invalidsko, interesno društvo s socialno - človekoljubnimi cilji in društvo za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite zastopnike in člane družin.
 
Ustanovljeno je bilo 14. 4.1983
v Ajdovščini na pobudo Zveze Sožitje, staršev in strokovnih delavcev. V letu 2004 je društvo pridobilo status invalidske organizacije.

ČLANSTVO: 
 Člani društva so osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihovi starši oziroma skrbniki, sorodniki, strokovni delavci, prostovoljci in simpatizerji.
 
Če bi se želeli včlaniti, kliknite za obrazec pristopne izjave DOC ali PDF. Izpolnjeno izjavo nam pošljite na naš naslov ali po e-pošti.  
sozitje_ajdovscina_down_avtizem_cerebral
Domov Novice Programi OMDR Naše zgodbe Povezave

Mi smo OMDR - osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zaradi naših motenj ne zmoremo življenja brez pomoči. Če povemo enostavno: vedno potrebujemo nekoga ob sebi, ker se ne znajdemo najbolje. 

Pri nas gre marsikaj  počasneje… lahko smo pa tudi zelo hitri pri stvareh, ki ravno ne razveseljujejo preveč naših najbližjih. Radi kam pobegnemo, se ne oglašamo na klice, kakšno ušpičimo...

Težko pa se naučimo govoriti, hoditi, obleči… Kasneje imamo težave z  branjem in pisanjem (mnogi tega nikoli ne osvojimo)… Še kasneje se ne moremo zaposliti…

In prav na koncu nas zelo skrbi: kdo bo skrbel za nas, ko ne bo več naših staršev
?

Veliko skrbi... ampak vseeno radi živimo. Pri tem nam pomagajo naši starši, sorodniki, prijatelji, strokovni delavci in društva.
Naše društvo je SOŽITJE.

Naša država je SLOVENIJA, ki nam zaradi naših motenj priznava nekatere posebne pravice. Treba pa jih je poznati in sprožiti ustrezne postopke (več o tem TUKAJTUKAJ in TUKAJ). Ponavadi se začne z diagnozo pri zdravniku:
- lažja, zmerna, težja in težka motnja v duševnem razvoju
-
lažja, zmerna, težja in težka motnja v telesnem razvoju
- Downov sindrom
OMDR
- cerebralna paraliza
- avtizem
- epilepsija
- hiperaktivnost
- Rettov sindrom
Aspergerjev sindrom
- Prader-Willijev sindrom
- Fragilni X sindrom
- Williamsov sindrom
- Lesch-Nyhan sindrom

- Cornelia de Lange sindrom
- .......................... 

Društvo SOŽITJE Ajdovščina - Vipava
Budanje 115
5271 Vipava
 sozitje.ajd@gmail.com
Facebook

Transakcijski račun pri
Primorska hranilnica
Vipava d.d.:
SI56 6400 0940 2070 234

Davčna št.: 28895703
Matična št.: 5248566
Šifra dejavnosti 94.991

FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTVA:
Fundacija FIHO,
članarine in prispevki članov,
javni razpisi občin in ministrstev,
donacije in sponzorstva,
0,5 % dohodnine

...

avtizem
Programe in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.


avtizem
Občina Ajdovščina

avtizem
Občina Vipava